Predajca

Názov:Extreme Computers
IČO:41964012
DIČ:1075515683
IČ DPH:SK1075515683
Mesto:Námestovo
PSČ:029 01
Adresa:Štefánikova 208/7
Telefón:0911 544 443
E-mail:obchod@extremecomp.sk
Kontakt:Dávid Vorčák
Žo-A/2005/05569

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39